گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .
گزارش انتشار نسخه جدید
اطلاعات را وارد کنید .
no-img
رهاپروژه

دانلود پایان نامه اثر استفاده از دانه گیاه دارویی Nigella sativa در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ROSS 308


رهاپروژه

ادامه مطلب

آپدیت
دانلود پایان نامه اثر استفاده از دانه گیاه دارویی Nigella sativa در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ROSS 308
2017-09-02
720 بازدید
گزارش نسخه جدید

دانلود پایان نامه اثر استفاده از دانه گیاه دارویی Nigella sativa در جیره غذایی بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی ROSS 308


تعداد صفحات ۵۹ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

[zarinpalpaiddownloads id=”292″]

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثر استفاده از شاهدانه در سه سطح مختلف در جیره غذایی، بر عملکرد رشد و فراسنجه های  خونی جوجه های گوشتی راس ۳۰۸ انجام شد. تیمارها شامل: ۱-جیره شاهد ۲-جیره حاوی ۵/۱% شاهدانه ۳-جیره حاوی ۳% شاهدانه ۴- جیره حاوی ۵/۴% شاهدانه بودند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار و ۳ تکرار که در هر تکرار ۱۵ جوجه که در مجموع ۱۸۰  قطعه جوجه به مدت ۶ هفته انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، بالاترین و کمترین میانگین مصرف خوراک (گرم) در هفته سوم مربوط به تیمار حاوی ۵/۱% شاهدانه(۴۷/۱۰۲) و تیمار حاوی ۳% شاهدانه (۸۹/۹۰) و در هفته های چهارم، پنجم و ششم تیمار شاهد بالاترین و تیمارهای حاوی ۳ و ۵/۴% شاهدانه دارای کمترین میزان مصرف خوراک بودند. بالاترین میانگین مصرف تجمعی خوراک (گرم) در هفته های سوم تا ششم مربوط به تیمار شاهد و کمترین مربوط به تیمار حاوی۳% شاهدانه و در هفته های اول و دوم بالاترین مربوط به تیمار حاوی۵/۱% شاهدانه و کمترین مربوط به تیمار حاوی۳% شاهدانه بود. کمترین ضریب تبدیل در هفته دوم، چهارم و پنجم مربوط به تیمار شاهد و بیشترین مربوط به تیمار حاوی۳% شاهدانه بود. بیشترین افزایش وزن پایان هفته (گرم) مربوط به تیمار حاوی ۵/۱% شاهدانه (۴/۲۱۳۲) و کمترین مربوط به تیمار حاوی ۳% شاهدانه بود. بیشترین افزایش وزن اجزای لاشه مربوط به بال ها، سکوم و روده باریک در تیمار شاهد و روده بزرگ و سنگدان مربوط به تیمار حاوی ۵/۱% شاهدانه مشاهده شد. در فراسنجه های خونی مرحله اول، بیشترین میزان گلوکز و LDL مربوط به تیمار حاوی ۳% شاهدانه و بیشترین میزان کلسترول، تری گلیسرید، VLDL و پتاسیم مربوط به تیمار حاوی ۵/۴% شاهدانه وکمترین میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، VLDL، LDL و فسفر مربوط به تیمار شاهد بود. در فراسنجه های خونی مرحله دوم، بیشترین میزان تری گلیسرید و VLDLمربوط به تیمار حاوی ۳% شاهدانه و کمترین مربوط به تیمار شاهد و بیشترین میزان پتاسیم مربوط به تیمار ۵/۴% شاهدانه و کمترین مربوط به تیمار حاوی ۳% شاهدانه بود. با توجه به نتایج به دست آمده استفاده از شاهدانه در جیره غذایی جوجه گوشتی باعث افزایش مصرف خوراک در هفته های اول پرورش و افزایش وزن پایان دوره خواهد شد. و هم چنین بر میزان      فراسنجه های خونی به خصوص LDLو VLDL موثر است. استفاده از شاهدانه می تواند به عنوان یک ماده خوراکی طبیعی در میزان افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن پایان دوره در تغذیه جوجه گوشتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی: شاهدانه، ، عملکرد، مصرف تجمعی خوراک ، فراسنجه های خونی، جوجه گوشتی

فهرست مطالب

عناوینصفحه
فصل اول: کلیات تحقیق۱
۱-۱-مقدمه۲
۱-۱-۲- داروهایی با منشاء گیاهی۳
۱-۱-۳-گیاهان دارویی به عنوان محرک های رشد در حیوانات۴
۱-۱-۴- نقش گیاهان دارویی در تقویت سیستم ایمنی۵
۱-۲-بیان مسئله۵
۱-۳- اهداف تحقیق۷
۱-۴- فرضیه ها۸
۱-۵- تعاریف و اصطلاحات۸
فصل دوم: پیشینه تحقیق۱۲
۲-۱-گیاه شناسی شاهدانه۱۳
۲-۲-تعریف گیاهان دارویی۱۴
۲-۳- تاریخچه گیاهان دارویی۱۴
۲-۴- گیاهان دارویی در ایران۱۵
۲-۵- گیاهان دارویی به عنوان جایگزین آنتی بیوتیک ها۱۵
۲-۶- سابقه تحقیقات گیاهان دارویی در ایران۱۶
۲-۷- طبقه بندی مواد موثره گیاهان دارویی۱۷
۲-۷-۱- آلکالوئیدها۱۷
۲-۷-۲- گلیکوزیدها۱۸
۲-۷-۳- اسانس های فرار۱۸
۲-۷-۴- مواد تلخ

 

۱۹
۲-۷-۵- فلاون ها و فلاونوئیدها۱۹
۲-۷-۶- ساپونین ها۲۰
۲-۷-۷- موسیلاژ ها۲۱
۲-۷-۸- اسید سیلیسیک۲۲
۲-۷-۹- تانن ها۲۲
۲-۷-۱۰- ویتامین ها۲۳
۲-۸-تأثیر شاهدانه ( (Nigella sativaبر میزان کلسترول سرم خون جوجه گوشتی۲۳
۲-۹-تأثیر شاهدانه( (Nigella sativaبر میزان تری گلیسرید سرم خون جوجه گوشتی۲۴
۲-۱۰-تأثیر شاهدانه( (Nigella sativaبر میزان مصرف خوراک و افزایش وزن۲۴
۲-۱۱-تأثیر شاهدانه ( (Nigella sativaبر ضریب تبدیل خوراک۲۵
فصل سوم: روش تحقیق۲۶
۳-۱- زمان و مکان انجام آزمایش۲۷
۳-۲- طراحی و آماده سازی سالن۲۷
۳-۳- پرندگان مورد آزمایش۲۷
۳-۴- تهیه و تنظیم جیره های آزمایشی۲۷
۳-۱-۴- جیره های غذایی۲۷
۳-۵-برنامه واکسیناسیون۳۱
۳-۶-برنامه‌ی نوردهی۳۱
۳-۷-برنامه خوراک دهی۳۱
۳-۸-صفات مورد اندازه گیری در آزمایش۳۱
۳-۸-۱- اندازه گیری خوراک مصرفی۳۲
۳-۸-۲-اندازه گیری مصرف تجمعی خوراک۳۲
۳-۸-۴– ضریب تبدیل خوراک۳۲
۳-۹- خونگیری برای تعیین میزان تغییرات فراسنجه های خونی۳۲
۳-۹-۱- اندازه گیری تری گلیسرید۳۲
۳-۹-۲- اندازه گیری پروتئین تام۳۳
۳-۹-۳- اندازه گیری کلسترول۳۴
۳-۹-۴- اندازه گیری گلوکز۳۵
۳-۹-۵- اندازه گیری سدیم۳۵
۳-۹-۶- اندازه گیری پتاسیم۳۷
۳-۱۰- طرح آماری مورد استفاده۳۸
فصل چهارم: نتایج۳۹
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات۴۸
منابع۵۴
تصاویر ضمیمه۵۹
 
 
 ads

درباره نویسنده

خانم شاکری 937 نوشته در رهاپروژه دارد . مشاهده تمام نوشته های

مطالب مرتبط


دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *