دانلود پایان نامه آثار گواهی عدم حضور شخص در دفتر خانه

تعداد صفحات ۶۰ صفحه

قیمت ۲۰۰۰۰ تومان

برای دانلود بر روی لینک کلیک کنید

مقدمه

با پیشرفت روز افزون شهرها و توسعه سریع آنها در قرن اخیر و تغییر و تحولاتی که در جوامع و زندگی مردم اتفاق می افتد ثبت اسناد و املاک در جامعه دارای جایگاهی مهم می باشد و به عنوان یک نهاد عالی و تاثیرگذار میزان مالکیت افراد را نسبت به املاک مشخص می کند. به گونه ای که نمی توان نقش مهم آن را در جامعه امروزی نادیده انگاشت.

سازمان ثبت اسناد واملاک با مدیریتی کارآمد و متعهد چه بسا می تواند از بسیاری از منازعات و مشکلات افراد جامعه جلوگیری کند. حوزه ثبت دارای گستردگی بسیار می باشد و در طی سالها قوانین بسیاری برای آن وضع شده و تغییرات بسیاری یافته است تا به قانون ثبت اسناد و املاک کنونی تبدیل شده است. علاوه بر قانون ثبت اسناد و املاک ، آیین نامه ها و بخشنامه های بسیاری نیز تدوین شده و اصلاحات زیادی در آنها بوجود آمده است.

در این مقاله سعی شده تا به یکی از مسائل  بحث برانگیز مجموعه بخشنامه های ثبتی با موضوع گواهی سردفتران در قبال قولنامه های عادی موضوع بند ۸۹  (گواهی عدم حضور) پرداخته و آثار آن را بررسی کنیم.

فهرست

مقدمه …………………………………………………………………………………………………۵

 

بخش اول: تعریف و تاریخچه ثبت……………………………………………………………۶

مبحث اول: تعاریف……………………………………………………………………………….۷

گفتار اول: تعریف حقوق ثبت…………………………………………………………………۷

گفتار دوم: تعریف سازمان ثبت اسناد………………………………………………………..۸

گفتار سوم: تعریف دفترخانه اسناد رسمی…………………………………………………۸

مبحث دوم: تاریخچه ثبت اسناد در ایران………………………………………………….۱۰

گفتار اول: تاریخچه ثبت قبل از تصویب ق. ث…………………………………………۱۰

گفتار دوم: تارخچه ثبت بعد از تصویب ق.ث…………………………………………..۱۲

بخش دوم: گواهی عدم حضور و شرایط آن……………………………………………۱۵

مبحث اول: مجموعه بخشنامه های ثبتی و بند ۸۹ آن…………………………………۱۶

گفتار اول: بخشنامه ها ی ثبتی دفاتر اسناد رسمی……………………………………..۱۶

گفتار دوم: گواهی عدم حضور……………………………………………………………۱۷

بند الف: تعهد به حضور در دفترخانه در زمره تعهدات قراردادی………………..۱۹

بند ب: تعهد به تضمین نتیجه……………………………………………………………….۲۰

بند ج: موضوعیت یا طریقیت……………………………………………………………….۲۱

گفتار سوم: مدارک مورد نیاز خریدار و فروشنده برای حضور در دفترخانه……۲۲

مبحث دوم: شرایط ، نکات و مسائل گواهی عدم حضور……………………………۲۶

گفتار اول: شرایط صدور گواهی عدم حضور………………………………………….۲۶

گفتار دوم: نکاتی در مورد اجرای بند ۸۹ ……………………………………………….۲۷

گفتار سوم:گواهی عدم حضور تکلیف یا اختیار…………………………………………۳۱

گفتار چهارم: مسائل مطرح در گواهی عدم حضور……………………………………..۳۳

بند الف:  مسئله تعطیلات رسمی………………………………………………………………۳۳

بند ب: قید یکی از دفاتر اسناد رسمی در قولنامه عادی…………………………………۳۴

بندج: لزوم رویت ثمن معامله یا مدارک توسط سردفتر………………………………..۳۴

بند د: انتقال مالکیت ضمانت اجرای عدم حضور شخص یا خیر؟……………………۳۵

بخش سوم: آثار گواهی عدم حضور شخص……………………………………………..۴۰

مبحث اول: آثار گواهی عدم حضوربرای متعاملین……………………………………..۴۱

گفتار اول: آثار مثبت گواهی عدم حضور………………………………………………..۴۱

بند الف: التزام به تنظیم سند…………………………………………………………………..۴۱

بند ب: دادخواست ضرر و زیان……………………………………………………………..۴۳

بند ج: استفاده از شرط حق فسخ……………………………………………………………..۵۱

گفتار دوم: آثار منفی گواهی عدم حضور………………………………………………… ۵۱

مبحث دوم: آثار گواهی عدم حضور برای دفاتر اسناد رسمی………………………..۵۳

گفتار اول: آثار مثبت گواهی عدم حضور برای دفترخانه………………………………۵۳

گفتار دوم: آثار منفی گواهی عدم حضور برای دفترخانه……………………………….۵۴

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….۵۷

منابع…………………………………………………………………………………………………….۵۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *