استخدام تایپیست

تصویر کارت ملی یا شناسنامه
انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

با تشکر

تکمیل این فرم به منزله استخدام نمیباشد، رزومه شما در اولین فرصت بررسی و در صورت پذیرفته شدن با شما تماس خواهیم گرفت.

لطفا صبر کنید